Affärsutbildning Människans inneboende kreativitet

Människans inre kreativitet är en fascinerande aspekt av vår existens. Vi är unika i vår förmåga att skapa, tänka abstrakt och uttrycka oss genom konst, musik, litteratur och andra kreativa uttrycksformer.

Så hur kan vi odla vår kreativa förmåga som individ och grupp på arbetsplatsen? Detta seminarium ger dig tankar, idéer och inspiration kring människans främsta överlevnadsverktyg – kreativitet.

Utbildningsmål

Du ska ha med dig minst tre konkreta, användbara metoder, verktyg, tips för hur du kan odla den kreativa arbetsplatsen.

Målgrupp

Alla

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 tillfälle, 04:30 h
Ditt pris Gratis
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

  • Kreativitet som inre drivkraft
  • Överlevnadsverktyget – anpassning eller död
  • Odla innovation och uppfinningsrikedom
  • Hitta inspiration i vardagen, konsten och naturen
  • Kreativitet och gruppdynamik
  • Kreativa tekniker för att frigöra tankar
  • Konkreta metoder för innovation i grupp
  • Ditt kreativa åtagande

Anpassningsbar längd

Seminariet kan genomföras på varierad tid mellan 180-270 minuter efter önskemål.