Affärsutbildning Presentationsteknik och retorik

Vid genomförandet varvas teori med praktiska övningar och självreflektion.

Målgrupp

Alla som vill få tips kring kraftfull kommunikation.

Utbildningsmål

Målet är att ge deltagarna konkreta insikter, verktyg och metoder för att kunna göra sina presentationer och kommunikation än mer retorisk, inlärande och inspirerande.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 tillfälle, 02:00 h
Ditt pris Gratis
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

  • Att som kommunikatör äga rummet och skapa relation
  • Att skapa motivation och lust till lärande, aktion och genomförande
  • Etos, logos och patos i relation till modern hjärnforskning (Kahneman/Gospic)
  • Att använda ett bildskapande språk
  • Kognitiv belastnigsteori och att använda visualisering och bildstöd i dina presentationer (PowerPoint, blädderblock, whiteboard)
  • Kross av myten om kroppsspråk 55%, rösten 38 % och orden 7 %
  • Mental, fysisk och praktisk förberedelse
  • Hantera kniviga frågor och situationer

Anpassningsbar längd

Seminariet kan genomföras på varierad tid mellan 90-120 minuter efter önskemål.