Öppna kurser

Startdatum för öppna schemalagda utbildningar under de kommande sex månaderna. Utbildningar längre än en dag löper vanligtvis vidare från startdagen, men klicka på startdatum för att se komplett schema med tillfällen, tider och plats.

Ledarskap

Kursnamn Dagar Ord.pris feb mar apr maj jun jul
Ny som chef 3 20 050 kr 11
Coachande ledarskap 3 20 050 kr
UGL, Utveckling av Grupp och Ledare 5 17 900 kr
UL, Utvecklande ledarskap 3 19 900 kr
Konflikthantering, Det svåra samtalet 1 7 650 kr
Feedback 1 7 650 kr
Förändringsledning 1 7 650 kr
Leda i förändring 2 14 050 kr 9
Coaching Leadership 3 20 050 kr 7

Projekt

Kursnamn Dagar Ord.pris feb mar apr maj jun jul
Praktisk projektledning, Att planera 3 17 650 kr 7 17 28
Praktisk projektledning, Att leda 3 17 650 kr 19 15
Att dokumentera i projekt 2 9 950 kr 25
Att arbeta i projekt 2 14 050 kr
Introduktion till agila metoder 1 7 650 kr
Att leda och driva agila projekt 2 14 050 kr
Agil kravhantering 2 14 050 kr
Practical Project Management, Managing 3 17 650 kr
Practical Project Management, Planning 3 17 650 kr 7

Kommunikation

Kursnamn Dagar Ord.pris feb mar apr maj jun jul
Presentationsteknik och Retorik 2 14 050 kr 6 21 22
Förhandlingsteknik 2 14 050 kr 24
Framgångsrik förhandling 1 7 650 kr 4
Kommunikativ framgång med DISC 1 7 650 kr 29
Cross Culture Communication 1 7 650 kr
Train the trainer 1 7 650 kr 14
Professionella samtal 1 7 650 kr 23
Presentationsteknik med PowerPoint 2 14 150 kr 19
Skriv så att man vill läsa 1 7 650 kr
Presentation skills 2 14 050 kr 13
Presentationsteknik Fördjupning 3 19 650 kr

ISO & Ledningssystem

Kursnamn Dagar Ord.pris feb mar apr maj jun jul
Kvalitets- och miljösamordnare, ISO 9001 och 14001, Grund 2 8 100 kr 4
Internrevision, Grund 2 8 100 kr
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud 1 4 600 kr 31

Effektivitet

Kursnamn Dagar Ord.pris feb mar apr maj jun jul
Personlig effektivitet 1 7 650 kr 13 10
Personlig effektivitet, fördjupning inom stresshantering 1 7 650 kr 3
Effektiva möten 1 7 650 kr 8