Agila metoder Certifierad ScrumMaster (CSM)

Certifierad ScrumMaster (CSM) är en standardiserad utbildning som tagits fram av Scrum Alliance. Denna utbildning är baserad på den amerikanska förlagan, men framtagen i grunden på svenska, och baserad på fallstudier och erfarenheter från många års införande av Scrum och Lean produktutveckling i svensk industri.

Utbildningsmål

Teoretiska genomgångar illustrerade med många fall och exempel varvas med diskussion och övningar. Materialet täcker inte bara Scrum, utan visar även hur Scrum i många fall kombinerats med, och interagerar med Lean, andra agila ramverk, och även traditionella arbetssätt. Eftersom kursledaren har stor erfarenhet av agila arbetssätt utanför IT-branschen förekommer många exempel på detta, men det ingår förstås också ett kapitel fokuserat på mjukvaruutvecklande team.

Målgrupp

Denna utbildning är främst till för dig som arbetar som ScrumMaster eller agil coach, vare sig du är ny på jobbet, eller erfaren. Eftersom Certifierad ScrumMaster ger en mycket bra förståelse för hur rollen är tänkt att fungera i praktiken, vilka egenskaper och kunskap en ScrumMaster behöver, och hur verksamheten samarbetar med sina ScrumMasters, är utbildningen också till för dig som ska arbeta ihop med ScrumMasters, leda dem, eller rekrytera ScrumMasters.

Genom åren har inte bara ScrumMasters och agila coacher haft nytta av utbildningen, utan även teamledare, linjechefer, produktchefer, projektledare, personalchefer och rekryterare.

Kort sagt, om du vill förstå rollens ansvar, befogenheter, och hur den tillämpas i svenska företag idag, så är detta utbildningen för dig!

Förkunskaper

För att få ut det mesta av utbildningen är det bra om du har en grundläggande kunskap om Scrum och agila arbetssätt. Kanske har du arbetat i, eller i kontakt med ett eller flera agila team? Det är dock inget måste, eftersom vi börjar första morgonen med en kort repetition av ramverkets ingående delar, och hur de är tänkta att fungera.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Kursinnehåll

Förutom en översikt av Scrum, och hur ramverket förhåller sig till, och ofta kombineras med, andra agila och traditionella ramverk, belyses rollen som ScrumMaster och agil coach ur följande perspektiv:

  • Den coachande ledaren
  • Organisatören
  • Facilitatorn
  • Verksamhetsutvecklaren
  • Specifika aspekter rörande team med mjukvaruutveckling

Varför ska du gå CSM med oss på Lexicon?

  • Kursledaren har erfarenhet sedan 2001 av Scrum och agila arbetssätt, och är en av de som arbetat längst i Sverige med att utbilda och coacha ScrumMasters.
  • Många utbildningar har fortfarande fallstudier och exempel från USA. Vår utbildning förankras stadigt i hur svensk industri och svenskt ledarskap fungerar idag, med många exempel på hur tolkningen av Scrum och ledarskapet kan variera i exempelvis svenska företag med kontor i andra länder.
  • Kursledaren samarbetar med industri och akademi inom traditionell och Lean produktutveckling, för att kunna belysa Scrum även ur dessa perspektiv.
  • Utbildningen genomförs i mindre grupper, upp till maximalt 15 deltagare. Vi har lyssnat på våra deltagare genom åren och funnit att många föredrar ett upplägg med mycket erfarenhetsutbyte mellan deltagare, och med kursledare.

Efter fullgjord utbildning blir du registrerad hos, och har möjlighet att ta ett prov på webben hos Scrum Alliance, vid en tidpunkt som passar dig. Kursavgiften inkluderar provet, samt en möjlighet till omtenta, detta måste genomföras inom 90 dagar efter att du fått välkomstmailet från Scrum Alliance. Du kan läsa mer här (engelsk text) och ett gott tips är förstås alltid att läsa igenom Scrum Guide (valfritt språk).

Som deltagare på utbildningen får du boken Profession: ScrumMaster (eller på svenska – Yrke: ScrumMaster). Efter fullgjord utbildning blir du registrerad hos oss, och har möjlighet att ta ett prov på webben hos Scrum Alliance. Kursavgiften inkluderar provet, samt en möjlighet till omtenta inom 90 dagar

Kursen levereras i samarbete med Levla
Levla AB