Business Consulting

Lexicon IT-konsult erbjuder tjänster inom:

Verksamhetsutveckling

  • Processutveckling och modellering

Ledning och styrning

  • IT Governance, IT-strategi. Enterprise Arkitektur

Projekt- och programledning

  • Projekt-, program- och förändringsledning

Sourcing och outsourcing

  • Upphandling och leverantörstyrning

Interim Management

  • CIO, IT-chef, CTO, IT-driftchef, CISO, IT-säkerhetschef