• Blended Training

      Kombination av schemalagda LIVE-webinarier och individuella självstudier

    • Välj rätt väg till ny kompetens

  • IT-Proffs

    Utbildningar av IT-Proffs, för IT-Proffs. Microsoft, Red Hat, Cisco, Java, .NET, C#, ITIL®, SAFe, Agila metoder, Oracle, Scrum, Prince 2, IT-säkerhet, IT-arkitektur, Krav och test, Angular, React och mycket mer…

  • Skräddarsy kurs

    Anpassa din utbildning

    Har ert företag behov av företagsanpassade utbildningar? Vi skräddarsyr utbildningens tid, plats och innehåll efter era behov. 

  • Kurstips

    Leading SAFe

    Denna två-dagarsutbildning kommer att ge dig kunskap om vad som krävs för att verka i en organisation utifrån ett Lean-Agilt tankesätt.

    Ditt pris: 20 900 kr

  • Kurstips

    ITIL® 4 Foundation

    ITIL Foundation-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept med lärarledda webinarier online och självstudier.

    Ditt pris: 13 500 kr