Användarvillkor

Lexicon.se

Genom att besöka dessa hemsidor och godkänna våra användarvillkor accepterar du följande regler: Lexicon har upprättat och underhåller dessa hemsidor med hjälp av samarbetspartners. Du har rätt att använda materialet på denna sida, för ickekommersiellt, personligt ändamål.

Utan skriftlig tillåtelse från Lexicon eller aktuella samarbetsparters får du varken distribuera, modifiera, överföra, återanvända, sprida eller på annat sätt använda innehållet på denna hemsida för offentligt eller kommersiellt ändamål. Detta gäller även text, bilder, ljud och video.

Varumärken och Copyright

Lexicon är ett varumärke av Lexicon AB. Detta varumärke samt annat material som kan ses på sidan är skyddade enligt lagen om upphovsrätt såvida inget annat är angivet.

Ansvar

Lexicon påtar sig inget ansvar för användandet av denna hemsida eller tar ansvar för skador som beror på virus eller liknande, förorsakade vid nerladdning av material, data, texter, bilder, ljud eller video från denna hemsida.

Personuppgifter

Lexicon registrerar inte personuppgifter via hemsidan om du inte frivilligt uppger dem. Uppge ej dessa personuppgifter om du inte vill att vi skall registrera dem.

När du lämnar dina personuppgifter förbehåller vi oss att använda dem på följande sätt: Vi eller någon som arbetar på uppdrag för oss har rätt att registrera och behandla dina uppgifter samt använda upplysningarna för att få kontakt med dig i samband med aktuella kampanjer eller utskick. Vi kan även uppge generell statistisk information om besökande på vår hemsida och kompetensnivå i form av testresultat.

Vi kommer inte, varken nu eller senare, lämna dina personuppgifter vidare till tredje part, utan ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att kontakta oss och bli informerad om vad dina personuppgifter används till samt kräva att dina personuppgifter raderas ur vår databas.

Bokningsvillkor

Betalningsvillkor

Mot faktura 30 dagar netto. Lagstadgad moms tillkommer på priset. Vi reserverar oss mot ev prisjusteringar.

Garanti

Vi garanterar att du blir nöjd med kursen. Om mot förmodan så inte skulle bli fallet, låt oss få veta det senast två veckor från kursens slut så erbjuder vi dig att delta vid ett nytt kurstillfälle på samma eller likvärdig kurs utan extra kostnad.

Övrig information

Vi förbehåller oss rätten att ändra i kursprogrammet samt att ställa in kurser om det skulle vara få deltagare anmälda.

Av- och ombokning

Vi tillämpar fastställda regler för av- och ombokning. Avbokning är möjlig senast 14 dagar före kursstart under deltagarens kompetenskonto på lexicon.se.

Sker av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Försök då istället ordna så att någon annan på ditt företag kan utnyttja din kursplats.

Ombokning eller byte av deltagare - kontakta kundtjänst.