Affärsidé, vision och värderingar

Vi erbjuder IT-konsulttjänster till stora och medelstora företag i norden till rätt pris, rätt kvalité och i rätt tid.

Affärsidé
Vi erbjuder IT-konsulttjänster till stora och medelstora företag i norden till rätt pris, rätt kvalité och i rätt tid. Som samarbetspartner skall vi stödja kunden att nå sina mål. Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med den enskilde konsultens engagemang.

Vision
Vår vision är att vara det självklara valet för valda kunder och medarbetare. Vi skall vara en av de ledande leverantörerna som säljer och levererar specialister och generalister inom IT.

Vår vision är baserad på de värderingar som ligger till grund för vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Genom att utgå från vår historik och vision formar vi vår verksamhet.

Vi anser att all konsultverksamhet är småskalig till sin natur, vilket skapar förutsättning för ett framgångsrikt entreprenörskap; att de bästa lösningarna skapas i samarbete där alla bidrar med sin kompetens; att det är självklart att som konsult ligga i framkant inom sitt kompetensområde och därmed att ständigt utvecklas. Det är grunden för vår verksamhet och för den som delar denna syn ska vi vara det självklara valet.

Värderingar
Vi strävar efter att utvecklas i enlighet med de värderingar som är förankrade i vår historik och vår företagskultur som är vägledande för hur vi arbetar och formar framtiden. Det är viktigt för oss att vår verksamhet bedrivs med fokus på våra grundvärderingar: Kunskap, Kundfokus, Närhet, Engagemang och Pålitlighet:

Kunskap - Våra konsulter har hög teknisk kompetens som de ständigt utvecklar i krävande kunduppdrag, genom kompetensnätverk och utbildningar. Vi kan därmed erbjuda våra kunder hög kompetens även inom både befintliga och nya teknikområden.

Kundfokus - Allt det vi gör skall vara kundfokuserat. Det är kunderna som finansierar vår verksamhet. Vår framgång bygger på riktigt nöjda kunder.

Närhet – Närhet betyder att vara närvarande, d.v.s. engagera sig, att vara nära både social och geografisk mening. Samarbetet av mellan Lexicon IT-konsult och våra kunder präglas av att vi är närvarande och bjuder på våra bästa sidor, professionalism, engagemang, integritet, öppenhet och respekt. Närhet till andra medarbetare och till kunder är viktigt i en bransch som präglas av snabba förändringar. För att vara framgångsrika måste vi ständigt förändra och anpassa vårt tjänsteutbud och utveckla vår kompetens.

Engagemang - Vår verksamhet präglas av våra medarbetares engagemang för kundernas, kollegornas och den egna utvecklingen. En stor del av engagemanget beror på att vi arbetar med delegerat ansvar och befogenheter.

Pålitlighet – Medarbetare och kunder ska känna att Lexicon IT-konsult är ett företag att lita på. Med tydlighet och öppenhet ska vi klargöra förutsättningarna för våra åtaganden, och vi håller det vi lovar. Det skapar en grogrund för ett ömsesidigt gott förhållande och ett långsiktigt samarbete både för kunder och medarbetare.

Lexicon IT-konsult tar ett långsiktigt ansvar för de värden vi förvaltar. Det gäller intellektuella och materiella värden, men även vår gemensamma miljö och vårt samhälle. Varje medarbetare förväntas ta sitt personliga ansvar för vårt gemensamma bästa. Trovärdigheten kan bara förtjänas genom att i handling leva upp till våra åtaganden, det vill säga visa att vi är en pålitlig samarbetspartner och en trygg och attraktiv arbetsgivare.