Historia

Lexicon IT-konsult startade 2007 av Fredrik Jacobsson och Lexicon.

Lexicon ville starta en IT-konsultverksamhet för att Lexicon skulle få ett mer komplett utbud. Lexicon utbildning erbjuder marknaden kompetensutveckling och Lexicon IT-konsult erbjuder marknaden IT-konsulter.

Efter ett stort antal samtal med IT-chefer och större konsultköpare i Sverige formades affärsidén. ”Vi erbjuder IT-konsulttjänster till stora och medelstora företag i norden till rätt pris, rätt kvalité och i rätt tid, som samarbetspartner skall vi stödja kunden att nå sina mål.”

Vi har växt kraftigt och har som mål att vara 500 konsulter 2017 . En av flera orsaker till koncernens snabba tillväxt är att den drivs av seniora personer inom branschen, erfarna och kompetenta konsulter, men framförallt genom kundfokusering och marknadsnärvaro.