Öppna kurser

Agil kravhantering

Projekt som drivs med agila metoder blir allt vanligare. Vad som inte diskuteras så ofta är om och hur kravprocessen förändras jämför med i projekt som bedrivs med mer traditionella projektmetoder. Kan vi behålla invanda metoder och modeller eller måste dessa ersättas av andra arbetssätt?

Genom ett nära samarbete med kunden/brukaren och återkoppling från slutanvändarna samt att regelbundet demonstrera hur produkten utvecklas, har vi funnit, och tillämpat, tekniker och metoder som på ett kraftfullt sätt säkerställer att rätt system och lösningar tas fram.

Utbildningsmål

Vi vill med den här kursen ge dig hörnstenar för förståelse av hur kravhanteringen påverkas av agila projektmetoder. Du får en allmän förståelse för vilka roller som finns och hur agilt kravarbete påverkar projektet med utgångspunkt av att kundnyttan hela tiden sätts i första rummet. Som deltagare får du prova på kravställnng i ett agilt projekt och får verktyg att diskutera olika former av angreppssätt i agilt kravarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande förståelse för kravarbete i agila projekt.

Vi tror att du driver eller deltar aktivt i agila projekt eller kommer att delta i liknande arbete. Din roll kan vara kravanalytiker, beställare, projektledare, scrum master, projektdeltagare eller ämnesexpert.

Innehåll Agil kravhantering

  • Att känna till roller och deras ansvarsområden i agilt kravarbete
  • Att känna till metoder för agilt kravarbete
  • Att förstå vikten av kravprioritering
  • Att förstå klarkriterier
  • Fått reflektera över dagens situation och vad som lärts in
  • Förstått innebörden av och skrivit användarberättelser
  • Förstått produktägarens roll
  • Förstått vad rollmodellering innebär och nyttan med metoden
  • Fått kännedom om hur användarberättelser estimeras
  • Fått förståelse för hur visioner omvandlas till testbara användarberättelser