Vilken digital resa står ditt företag eller organisation inför?

Gemensamma prestationsökningar

Digitalisering för en organisation handlar inte bara om att möta ny eller effektivare konkurrens, ännu viktigare är att fokusera på hur det går att maximera sin egen kapacitet och möta sina kunder och marknaden med ännu bättre erbjudanden. Möjligheterna är större än någonsin, och de ökar varje dag i en allt snabbare digitaliserad takt.

Arbetslivet förändras – nu läggs fokus på vad som görs, inte var och när. 

Medarbetare vill kunna arbeta var och när det passar – på kontoret, hemifrån, eller på tåget. En attraktiv arbetsgivare måste kunna erbjuda detta.

Allt mer tid går åt till samarbete. Att effektivisera möten och dokumenthantering kan spara stora summor åt organisationen i arbetstid – ökad effektivitet och produktivitet minska sjukskrivning och stress – nöjdare medarbetare

Men nya arbetssätt ställer också krav:

  • Krav på medarbetare och ledning när det gäller rapportering och uppföljning.
  • Krav på ledningen att förankra de nya arbetssätten i organisationen.

Tjänster och anpassade lösningar

  • Kompetenskartläggning och Effektmätning
  • Införandeprojekt
  • Rådgivning, projektledning, workshops för ledningsgrupper
  • Anpassade utbildningar
  • För superusers och användare
  • Kunskapsportal Lexicon 365
  • Användarsupport

Öppna bokningsbara utbildningar

Webbinar

Att införa en modern digital arbetsplats

Hur kan Lexicon din organisation med digitaliseringen?

Lexicon har många års erfarenhet av projekt kring digitalisering av arbetslivet. Vi kan både de digitala verktygen, förändringsledning och effektmätning.

Kontakta oss för mer information.