Digital medborgare

Samhörighet inom samhället

I Sverige beräknas ca 1,5 miljoner människor befinna sig i digitalt utanförskap.

Dessa personer återfinns till stor del i grupperna seniorer, nyanlända och funktionshindrade.

Kompetensutveckling en viktig nyckel till att lyfta dessa grupper.
Lexicon arbetar med att lyfta människor ur digitalt utanförskap. Över 75% av personer över 76 år saknar mobilt bank-id. Lexicon har genomfört utbildningar i digitala betaltjänster i samarbete med Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Lexicon har också anordnat utbildning i digital kunskap i samarbete med Gävle kommun.

Ett urval av våra utbildningar och tjänster

  • Grundläggande digitalisering
  • Digitalisering för Seniorer (1 dag, följer på Grundläggande digitalisering)
  • Digitalisering för nyanlända (1 dag, följer på Grundläggande digitalisering)
  • Utbildning: Att hjälpa brukare
  • Tjänst: Helpdesk för medborgare i digitalt utanförskap
  • Tjänst: Digital coach på plats
  • Webbinar: Hur når vi medborgare i digitalt utanförskap?

Webbinar

Hur når vi medborgarna i digitalt utanförskap?

Vad kan Lexicon göra för medborgarna i er kommun och region?

Kontakta oss för mer infomation.