Rikstäckande uppdrag åt Arbetsförmedlingen för att utbilda nya IT-proffs

Arbetsförmedlingen har gett Lexicon förnyat förtroende till att genomföra den rikstäckande satsningen på att utbilda nya IT-proffs till företag och andra organisationer inom IT-branschen. Via upphandling blev Lexicon vald som exklusiv leverantör för samtliga sju leveransområden för Arbetsförmedlingens utbildning.

IT-påbyggnad riktas mot inskrivna på Arbetsförmedlingen som bedömts lämpliga att delta i en utbildningsinsats.

Peter Sundelin, VD för Lexicon Yrkesutbildning:
– Vårt upplägg skiljer sig mot traditionella lösningar. Via ett specialutvecklat blended learning-program i modulform kan eleven både nyttja personlig hand- och vägledning från professionella IT-utbildare och samtidigt anpassa sitt studieupplägg med e-learningmoduler. Vi kan skräddarsy program för att utveckla lovande IT-talanger till att bli fullt jobbrustade IT-proffs, med fokus på precis de färdigheter som de stora IT-företagen så starkt efterfrågar.

Rekryteringsutbildning nytt fokus

En sak som skiljer det nya avtalet mot det tidigare är ett fokus på rekryteringsutbildning, där företagen väljer den utbildningsinriktning som passar deras behov. Företagen deltar i urvalet av de elever som ska genomföra utbildningen. Efter en inledande utbildning på upp till 80 dagar ska sedan eleven vidare till arbetsplatsförlagt lärande på upp till 60 dagar, där det finns en klar målsättning att insatsen ska leda till anställning. Företagens enda åtagande i utbildningsinsatsen är att de handleder eleverna under det arbetsplatsförlagda lärandet.

Exempel på utbildningsspår är: Programmerare & systemutvecklare, Systemtestare, Supporttekniker, Informations & IT säkerhet.

Läs mer om spåren här.

Är ert företag intresserat av att genomföra en rekryteringsutbildning?

Kontakta Visa e-postadress.