Våra tjänster

Såväl utbildningsbredd som kompetensspecialisering ger dig unika fördelar

Vår rikstäckning i kombination med generalister och specialister över hela landet gör att vi kan erbjuda utbildningar, konsulttjänster och andra kompetenslösningar för organisationer i alla former och storlekar.

Sedan 1979 har vi erbjudit allt från konsultlösningar och öppna utbildningar för den enskilda personen till akademilösningar, blended-koncept och kompetensportaler för obegränsat antal medarbetare inom globala koncerner.

Effektiva lösningar är lika viktiga som innehållet

Genom vår erfarenhet från utbildningar och kompetensutveckling kan vi dels presentera standardiserade utbildningar inom en stor bredd kompetensområden, och dels anpassa specialiserade lösningar för alla övriga kompetensbehov.

Vi utvecklas för att ni ska utvecklas

Många gånger är en kompetenssatsning unik, vilket även ställer unika krav på lösningen och anpassningen. Vår erfarenhet och framgång bygger på att vi utvecklar oss själva lika mycket som vi lär våra kunder och partners. Därför har vi ständigt ett aktuellt utbud av kompetenstjänster att erbjuda.

När människan tar ett steg framåt så går din organisation två

Hör gärna av dig till oss och berätta hur ni vill utvecklas, så lovar vi att matcha med förslag på möjligheterna och hur det kan ske effektivt, lönsamt och målinriktat. Kompetensutveckling handlar inte minst om att förändra och förädla individens beteende, därför har vi såväl människan som organisationen i samlat fokus.

Kontakta oss