Förstudie om företagens digitalisering på uppdrag av Tillväxtverket

Lexicon genomför en förstudie för att lyfta lokalt näringsliv i Stockholmsregionen i samarbete med Tillväxtverket. Förstudien omfattar sju branscher i regionen.

Frågeställningen som skall besvaras är:

Hur kan omsättningen ökas för små och medelstora företag i Stockholms området utifrån ökad digitalisering?

”Ett spännande initiativ som både stödjer vår egen produktutveckling och ger ett positivt bidrag till lokal näringslivsutveckling och konkurrenskraft, inte bara utifrån postcovid.”, säger Amelie Sylvan och Anders Lindh, Lexicon.

För mer information om studien och senare utfall, Visa e-postadress..