Lexicon först ut med utbildning som stödjer Svenskt Projektforums certifiering i Agilt ledarskap

Agile Leader Training – Agilt ledarskap

Svenskt Projektforum breddar med en ny certifiering inom ledarskap. Agile leader certification har de tagit fram tillsammans med organisationer som arbetar framgångsrikt och aktivt med agilt ledarskap – Nordea, Softhouse och Trafikverket. Lexicon är först ut med att erbjuda utbildningar som förbereder deltagarna inför certifieringen.

Lexicons utbildning förbereder dig inför certifieringen

Utbildningen är skalbart designad för dig som deltagare, vilket innebär att du via ett smart upplägg kan välja att gå utvalda delar separat beroende på dina förkunskaper och specifika behov inom Agilt ledarskap. Ett kunskapstest summerar varje modul och säkerställer kunskaperna innan nästa steg. Utbildningen levereras via en digital plattform där du som deltagare har tillgång till samtliga filmer, webbinarier och instruktioner för självstudier inom din utvalda litteratur.

Exempel på moduler:

Basic principals

 • Agile principles and mindset
 • Agile methodology (or agile practices)
 • Value driven delivery
 • Continuous delivery

Team, leadership, communication

 • Team performance
 • Agile leadership
 • Leading and accepting change
 • Learning and innovation

Planning, scaling, risk management

 • Adaptive planning
 • Scaling agile
 • Agile stakeholder management

Klicka här för mer information och intresseanmälan till utbildningen

 

Kompetenscertifiering i agilt ledarskap genomförs därefter via Svenskt Projektforum

Framgångsrika organisationer leverera idag värde i snabba iterationer med tät feedback. Ett framgångsrikt ledarskap i en sådan miljö involverar medarbetare i ständiga förbättringar, uppmuntrar engagemang, tillämpar coaching och “servant leadership”.
Svenskt Projektforum har tillsammans med representanter från näringslivet utvecklat Agile Leader Certification (ALC) som certifierar och utvecklar agilt ledarskap inom en rad roller för agila organisationer.
Certifieringen täcker 16 kompetenselement inom 3 områden: People, Practice och Perspective.

 • People fokuserar på ledarskap, beteende och intressenter.
 • Practice har fokus på metoder, tekniker och verktyg.
 • Perspective fokuserar på ändamål, strategi, kontexten för förändringen/ leveransenn

Svenskt Projektforums agila certifieringar mäter och bedömer agil kompetens och inte bara kunskap. Certifieringen vänder sig VD, Scrum masters såväl som klassiska projektledare. Kompetensutvecklingen sker genom reflektion, självskattning och dialog med assessorer samt identifiering av styrkor och svagheter. Assessorerna har dokumenterat kvalificerade erfarenheter och är noga utvalda av Svenskt Projektform.

ALC är en objektiv certifiering oberoende av metod och bransch.

Svenskt Projektforum

En ideell förening som sedan 1968 arbetat med missionen att bidra till bättre projekt, förändringar och uppdrag i Sverige.

Per-Olof Sandberg, Certifieringsansvarig Svenskt Projektforum:
– Svenskt Projektforums agila certifieringar mäter och bedömer agil kompetens och inte bara kunskap. Syftet med Agile Leader Certifications är att certifiera, auktorisera och utveckla Agilt Ledarskap för en rad roller i flexibla/ agila organisationer. Certifieringen ger inte bara ett värdefullt kvitto på kompetens, det ger också värdefulla insikter om dina styrkor och svagheter som agil ledare.