Lexicon förvärvar digitala kompetensbolaget Novitus

Utbildningsmarknaden befinner sig i en snabb tillväxtfas och ställer nya krav på effektiva lösningar av komplex karaktär inom webb- och digitaliseringsområdet. Lexicon Interactive förvärvar majoriteten av välrenommerade Novitus med bas i Lettland för att stärka och bredda sitt utbud.

Varumärket är starkt och globalt, kunderna finns i såväl Europa som USA. Namnet Novitus behålls och kommer ingå som en del av Lexicongruppen, mer specifikt inom Lexicon Interactive som utvecklar och producerar digitala kompetenslösningar.

Malin Jansson, VD för Lexicon Interactive:

− Novitus har ett oerhört gott globalt rykte, professionella arbetsmetoder och bred kompetens. Vi på Lexicon Interactive har samarbetat med Novitus i över tio år med extremt goda resultat. När erbjudandet att köpa presenterades var valet enkelt. Vi sitter geografiskt en bit ifrån varandra men arbetsmässigt mycket nära och köpet gör oss på Interactive ännu bättre. Marknaden, kontakterna och tjänsterna är hur som helst i princip hundra procent digitala.

Anita Zorgenfreija är även aktiv delägare i Novitus och ansvarig för den operativa driften av bolaget på plats i Lettland. Verksamheten fortsätter under samma varumärke, personalstyrka och lokaler. Möjligheterna att växa globalt med en större internationell kundbas utökas genom det nya samarbetet mellan Novitus och Lexicon Interactive.