Lexicon förvärvar Norrlands Yrkeshögskola

Breddning med YH-utbildningar

Lexicon förvärvar 51 % av utbildningsföretaget Kunskap & Kompetens i Sverige AB, som är mest känt för sina yrkeshögskoleutbildningar i norra Sverige under varumärket Norrlands Yrkeshögskola (NYHS).

Förvärvet är en del i Lexicons strategi att bredda sitt utbud och yrkeshögskoleutbildningar är en starkt växande och framgångsrik utbildningsform. Peter Sundelin, ansvarig för arbetsmarknadsutbildningar inom Lexicon:
– Vi har sen flera år haft som strategi att göra ett inträde inom yrkeshögskolans utbildningskoncept och nära följt Norrlands Yrkeshögskolas verksamhet. De har ett mycket gott renommé och är kända för sin kvalitet och resultatet för eleverna. En etablerad verksamhet är en förutsättning och inom fem år har vi som mål att bedriva 20-talet utbildningar i olika delar av landet, med Umeå som fortsatt bas.


Norrlands Yrkeshögskola har genomfört YH-utbildning sen 2006 och bedriver idag utbildningarna Redovisningsekonom, Medicinsk Fotterapeut, Bygglovshandläggare och Utvecklare .NET. Totalt är ca 225 elever inskrivna.

Just IT-området ser Lexicon som ett intressant utbildningssegment. Peter Sundelin:
– IT är en bransch som idag har ett underskott av kompetens och då är yrkeshögskolan med dess tvååriga utbildningar en bra väg för att möta detta behov.

Samtliga av tidigare personal arbetar vidare i verksamheten och nyrekryteringar ligger inom strategin för framtiden. De tidigare ägarna, Hans Skoglund och Per Widmark, fortsätter vara delägare och aktiva i verksamheten. Per Widmark:
– Förvärvet är intressant och välkommet då vi behöver växa med branschen och detta är tillfället för det så som vi ser att marknaden är på väg att utvecklas.

Mer information

Visa e-postadress., Norrlands Yrkeshögskola