Lexicon stöttar Östersunds kommun digitalt vid chefsdagen

Den 6:e november går Östersunds kommuns chefsdag av stapeln. Lexicon Östersund anlitas för att säkerställa att digitala delar av eventet flyter på som de ska.

Lexicon Östersund kommer inneha producentrollen för Teams Live under dagen, ansvara för kommunikation och tider samt bistå kommunens moderator. I en samarbetslösning kopplas även kollegorna på Lexicon Verksamhetsutveckling in för att hantera workshopsledning för körschema och övergripande planering av eventet.

Mer information

Kontakta Visa e-postadress. för mer information om lösningen.