Lexicon vinnare i PTS:s innovationstävling

8 projekt delar på 15,5 miljoner

Med syfte att alla i Sverige ska kunna använda digitaliseringens möjligheter anordnade Post- och telestyrelsen innovationstävlingen Från utanför till internet. Över en miljon svenskar bedöms leva i digitalt utanförskap och tävlingen, som hölls för 16:e året i rad, fokuserade denna gång på lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter i digitaliseringens framfart.

116 bidrag lämnades in initialt och utifrån dessa valdes 21 ut för att presentera en förstudie inför en expertpanel. Lexicons bidrag var ett av åtta som valdes ut som vinnare av Post- och telestyrelsens egna representanter och externa experter. Lexicon och övriga vinnare får nu ta del av totalt 15,5 miljoner kronor i finansiering som kommer användas för att utveckla de presenterade koncepten som syftar till att öka människors delaktighet i det digitala samhället.

Titeln på Lexicons bidrag är Ökad digital kompetens hos svenska småföretag och egenföretagare. Projektbeskrivning lyder: En digital utbildningsplattform för småföretagare som guidar och utbildar för en digitaliserad arbetsvardag.

Anders Sundelin, marknadsansvarig för Lexicon:
– Det ger oss en efterlängtad möjlighet att utveckla ett koncept som ligger oss nära på flera olika vis. Vi brinner för ökad digitalisering samtidigt som vi har över 40 års erfarenhet av att utveckla företags och andra organisationers kompetens. Vi kan nu med detta projekt öka chanserna för livskraftiga företag som annars skulle hamna i bakvattnet på grund av att de annars inte tillräckligt snabbt skulle hinna bygga upp sina digitala metoder. Det behövs för att möta nya former av konkurrens och andra utmaningar som digitaliseringen kan leda till. Digital risk omvandlas till digital potential.

Läs mer här.