Lexicons julgåva går till våra 110 fadderbarn i Gambia

Foto: December 2018, Lars Sundelin, koncernchef Lexicon

Det löpande elevstödet 2019 täcker mat, lärare, utbildningsmaterial, lokaler och allt annat som barnen behöver för att få en god utbildning och därmed kunna fortsätta öka sina möjligheter att utvecklas med nya kunskaper. Eleverna är mellan 4-13 år under sin skolgång på Jofi. Satsningen och bidraget görs i direktkontakt med skolan, varje krona går rakt till barnen och deras utbildning.

Tekniskt pedagogiskt stöd

Lexicon har även hjälpt till med att införa ny teknik i lärandet. Bland annat genom att hela administrationen i skolan baseras på en Microsoft-plattform och att lärarna fått tillgång till iPads för att undervisningen ska breddas med fler tekniska inslag.

Lars Sundelin, koncernchef för Lexicongruppen, besöker regelbundet Jofi Prep School för att uppleva undervisningen på plats samt hälsa på lärarna och barnen:

- Kopplingen till utbildning gör att det känns naturligt för oss att stötta Jofi. Barnen lär sig grunderna i att läsa, skriva och räkna, samtidigt som de ges möjlighet utveckla sina färdigheter i modern teknik. De får chans till fler och bredare vägar för att skapa sin egen framtid.

FLER KAN HJÄLPA

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Läs mer om Jofi Prep School.