Lexicons julgåva går till våra 60 fadderbarn i Gambia

Lexicon har de senaste nio åren gett stöd till elever på Jofi Modern School i Gambia. Vi fortsätter även denna jul att ge ett helhetsbidrag för 2022 som täcker mat, lärare, utbildningsmaterial, lokaler och allt annat som barnen behöver för att få en god utbildning och kunna fortsätta utvecklas med nya kunskaper.

Eleverna på skolan är mellan 4-13 år. Satsningen och bidraget görs i direktkontakt med skolan, alla bidrag går rakt till barnen och deras utbildning.

Tekniskt pedagogiskt stöd

Lexicon har även hjälpt till med digitalisering av utbildningen för barnen. Bland annat genom en anpassad lösning för skolans administration som effektiviserar lärarnas arbete. De har även fått läsplattor som breddar undervisningen med fler tekniska inslag och intressant variation för eleverra.

Lars Sundelin, ägare Lexicongruppen:

- Det är ett utbrett problem att människosmugglare övertygar många i Gambia att fly till andra länder. Människosmugglarna tjänar pengar men för de som flyr blir besvikelsen oftast snart uppenbar. Många råkar ut för tragiska öden. Med kompetens stärks framför allt barnen, men även Gambia i sin helhet. Barnen vinner en stolthet och får starkare framtidstro. Kopplingen till utbildning gör att det känns naturligt för oss att stötta Jofi.

Fiona Kajue, co-director på Jofi Modern School i Gambia:

– Best wishes to all at Lexicon. With out you guys this school could not survive doing what we do ie providing free quality education to the poorest children so they have opportunity in life.

FLER KAN HJÄLPA

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Läs mer här om Jofi Modern School.