Nya YH-utbildningar på distans

Sökbara för deltagare i hela landet

Norrlands Yrkeshögskola är en del av Lexicongruppen och har fått beviljad ansökan och förtroendet att genomföra distansutbildning inom redovisning i den första omgången av det helt nya konceptet med kortare YH-utbildningar i Sverige.

Myndigheten för Yrkesutbildning lanserar nu en ny studieform i form av en kortare YH-utbildning där den bärande idén med konceptet är att utbildningarna ska vara flexibla gällande bland annat studieform och studietakt. Med anledning av spridningen av coronaviruset har Myndigheten för Yrkesutbildning valt att bevilja fler ansökningar till den nya utbildningsformen än inledningsvis planerat. Norrlands Yrkeshögskola blev tilldelad utbildningen Redovisningsekonomens väg till ledningsgruppen, en utbildning på tio dagar som är framtagen tillsammans med arbetslivet och genomförs i distansform.

Norrlands Yrkeshögskola har även blivit tilldelad en längre tvåårig ekonomiutbildning inom redovisning som startar i Umeå hösten 2020. Utbildningen kombinerar lärarledd undervisning med lärande i arbete ute hos rekryterande företag. I genomsnitt har tidigare omgångar resulterat i att nio av tio elever får anställning efter utbildningen.

Deltagare från hela landet kan ansöka till utbildningarna

Klicka här för mer information om utbildningarna.