Seminarier

Agilt arbetssätt

Välkommen till Lexicons kostnadsfria frukostseminarium!

Företag och organisationer pratar allt mer om agila arbetssätt. Förändringar av produkter, tjänster och företag sker allt snabbare och på en global marknad. Ett agilt arbetssätt är bättre rustat att klara förändringar av behov och har samtidigt visat sig använda resurser på ett effektivare och mer långsiktigt sätt. Seminariet syftar till att ge dig och din organisation en inblick i vad agilt arbetssätt innebär och hur det påverkar organisationen.

Innehåll

  • Vad är ett agilt arbetssätt?
  • Agila verktyg att använda och inspireras av
  • Roller i en agil organisation
  • Fördelar med ett agilt arbetssätt

Övrigt

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost från 08.30.