Seminarier

Dataskyddsombudet i praktiken

När EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder ikraft den 25 maj 2018 blir det obligatoriskt för myndigheter och många företag och organisationer att utse ett dataskyddsombud. Rollen som dataskyddsombud är helt ny och ställer krav på den som utses – och på den organisation som dataskyddsombudet ska verka i.

Tillsammans med Knowit Digital Law bjuder Lexicon in till ett frukostseminarium om de nya kraven på dataskyddsombud – och om hur ett dataskyddsombud kan hjälpa organisationen att lyckas i sin digitala utveckling.

När?


Klockan 08.00 - 10.00

08.00 Frukost serveras
08.30 Föreläsning
09.30 Frågor & Mingel

Var?

LEXICON Affärsutbildning
World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
Tel: 08-566 107 00

Anmälan?

Begränsat antal platser (max 2 personer från samma företag)