Seminarier

Hantera tids – och energitjuvar i vardagen

Energitjuvar finns överallt. Det kan vara en kollega, vän eller arbetsuppgift som stressar oss. Men även bristande kommunikation, måsten och förändringar kan vara nog så påfrestande. Den gemensamma nämnaren för alla energitjuvar är att vi inte vet hur vi ska tackla dom.

Men det behöver givetvis inte vara så. Vardagen kan bli mycket roligare, intressantare och mer meningsfull om vi lär oss att hantera och förebygga energitjuvar.

Vem är föreläsningen till för? Ledare och medarbetare

Tid: 1-2 timmar

Föredraget bygger på interaktion och delaktighet.

Det här kommer du att lära dig under föredraget:

  1. Introduktion till handlingscykeln för att förstå hur olika lösningar påverkar oss.
  2. Metoder för att förebygga tids – och energitjuvar.
  3. Lär dig lägga ansvaret där det hör hemma.
  4. Lär dig skilja på hjälp som fungerar och hjälp som stjälper.
  5. Konkreta tips som boostar din energi och glädje.