Seminarier

Härskartekniker

Ge åhörarna konkreta verktyg för hur de kan identifiera, synliggöra och avväpna när härskartekniker används

Härskartekniker är en maktmanipulation där utövaren skaffar sig psykologiskt övertag. Genom att kunna identifiera, bemöta och avväpna sådant beteende skapar vi sundare arbetsplatser och -förhållanden där vi bemöter varandra på ett hänsynsfullt och tillitsfullt sätt. Åhörarna får med sig ett starkare kommunikativt självförtroende och kunskap om hur ni kommunicerar på ett respektfullt sätt.

Innehåll

  • Identifiera härskartekniker
  • Hur bemöta dem som använder
  • Använda motstrategier
  • Kropp och röst påverkar
  • Hantera den egna inre rädslan och oron
  • Praktiska övningar och personliga reflektioner