Seminarier

Medveten kommunikation

Kommunikation är ett fantastiskt verktyg. Den ökar förståelsen mellan människor, skapar goda relationer och framgångsrika samarbeten. Med andra ord har vi mycket att vinna på att kunna kommunicera.

Intressant nog så bottnar dom flesta problem i just kommunikation. Eller rättare sagt bristande kommunikation. För innan problemet uppstår föregås det nästan alltid av missförstånd och bristande förståelse. Resultatet blir ett slöseri med både tid, pengar och energi.

Medveten kommunikation skapar effektiva samarbeten. Den här föreläsningen syftar till att medvetandegöra och hantera dom tids - och energitjuvar som uppstår i samband med bristande kommunikation.

Vem är föredraget till för? Ledare och medarbetare

Tid: 1-2 timmar

Föredraget bygger på interaktion och delaktighet.

  • Det här kommer du att lära dig under föredraget:
  • Kartlägga och hantera energitjuvar som uppstår i samband med kommunikation.
  • Hur den ideala kommunikationen ser ut.
  • Hur styr vi kommunikationen så att den blir intressant och meningsfull?
  • Hur du får över dina idéer så att dom förstås.