Seminarier

Digital hälsa i en hybrid arbetsmiljö

I dag är vi mer digitala än någonsin. Den hybrida arbetsmiljön ger stor flexibilitet för både individen och företaget. Men gör den verkligen vår arbetssituation och livssituation bättre, eller kan det rentav vara en anledning till stress, distraktion och ineffektivitet?

Under denna eftermiddag fokuserar vi på strategier och konkreta tips kring hur du lär dig känna igen tecknen på mental ohälsa samt användandet av de digitala verktygen på bästa sätt för att skapa en inkluderande miljö och ett digitalt välmående.
 
Vi inleder med två föreläsningar och avslutar med en fantastisk afternoon tea och bubbel - med möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med andra företag.
 
31 augusti 2022
 
14:00 - 14:30  Hållbar mental hälsa - hur hanterar vi det som chef eller medarbetare?
Björn Rudman, samtalsterapeut med grunden i personlig träning, rehab och elitidrottsträning har sedan före pandemin följt förändringarna som pågår i arbetslivet och hur dessa påverkar vår mentala hälsa. Björn delar med sig på ett lättsamt och konkret sätt insikter och tips på hur vi bör förhålla oss kring återhämtning och hållbarhet i arbetslivet.  
 
14:40 - 15:10  Digitala verktyg för att öka välmåendet och skapa en inkluderande företagskultur i en hybrid miljö 
Emelie Tidblad och Henrik Lindvall guidar er igenom de digitala verktygen som stödjer dig som chef och medarbetare med praktiska tips och exempel. 
 
15:10 – 16:30  Afternoon tea med bubbel och erfarenhetsutbyten
 
Pris: 450 kr.
 
Begränsat antal platser. Först till kvarn!