Seminarium

De nya informationssäkerhetskraven – vad innebär de för vår verksamhet?

Ingen har väl undgått införandet av den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. Men GDPR kommer inte ensam; nya lagar om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, om företagshemligheter och om säkerhetsskydd ställer också nya och högre krav på informationssäkerhetsåtgärder för både myndigheter och företag.

Lagarna har tydliga beröringspunkter och riskerar i många fall att slå mot samma verksamheter. För att undvika onödiga kostnader är det nu hög tid att tänka på hur de nya kraven kommer att påverka den egna verksamheten.

Tillsammans med Knowit Digital Law bjuder Lexicon in till ett frukostseminarium om de nya informationssäkerhetskraven. Arbetar du inom någon av följande branscher: Energi, transport, bankväsende, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur eller kommuner och landsting? Så är detta seminariet för dig.

När?

[08.00-10.00]
08.00 Frukost serveras
08.30 Föreläsning
09.30 Frågor & Mingel

Var?

LEXICON Affärsutbildning
World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
Tel: 08-566 107 00

Anmälan?

Begränsat antal platser
(max 2 personer från samma företag)