Öppna kurser

Personlig effektivitet med Outlook och OneNote

Detta seminarium visar hur du använder Outlook och OneNote fullt ut, smart och effektivt – och tillsammans.

Du vet säkert att man kan söka och ordna e-posten effektivt - och att det finns en digital anteckningsbok som heter OneNote. Efter seminariet vet du hur man blir ännu mer effektiv i Outlook, vad OneNote kan göra och hur programmen samarbetar.

Visste du detta om Outlook?
- Att det finns en hel menyflik med mängder av kommandoknappar för sökning?
- Att du kan automatisera vad som ska hända med inkommande meddelanden?
- Att du kan ändra e-postaviseringarna?
- Att du kan märka söka meddelanden med kategorier och flaggor och därefter söka efter märkningen?
- Att du kan överföra objekten mellan e-post, kalender, personer och uppgifter.
- Att du kan dela kalendrar, delegera uppgifter och skriva post-it-lappar?
- Att du kan skicka information till OneNote?
Visste du detta om OneNote?
- Att du kan ha flera sidor, undersidor och avsnitt i en anteckningsbok?
- Att du kan infoga objekt - såsom Excelkalkyler, ljud/video, tabeller, att-göra-listor och mycket mer?
- Att du kan måla och rita?
- Att du kan skicka information till Outlook?
- Att du kan skicka information från webben och andra program till OneNote?

Innehåll 

Outlook
• Tips om personlig effektivitet, prioritering/planering och hur du kan undvika att e-post tar fokus från andra arbetsuppgifter
• Effektiv sökning
• Regler, snabbsteg och snabbdelar
• Ordna, kategorisera och flagga e-post
• Konversationer, rensa och ignorera
• Anpassa kalendervyn
• Återkommande bokningar
• Dra och släpp objekt till kalender/kontakter/uppgifter
• Dela kalender
• Delegera och dela uppgifter
• Skicka information till OneNote

OneNote
• Skapa anteckningsböcker, avsnittsflikar, sidor, undersidor
• Punkt- och nummerlistor

Längd: ca 1-2 timmar