Öppna kurser

Framgångsrik Förhandlingsteknik (Diplomerande)

En lyckad förhandling, är när båda parter känner sig nöjda med utfallet. Någonting som nästan uteslutande leder till långsiktiga relationer och framgångsrika partnerskap. Kursen är en utbildning som ger dig konkreta verktyg att använda direkt i din vardag. För att nå framgång i affärsförhandlingar behöver du agera både "affärsmässigt" och strukturerat.

Dagens affärsklimat kräver skicklighet inom området förhandling och vi påstår att det finns väldigt få skickliga förhandlare. Fördelarna med att vara en vass förhandlare är många: Du gör en snabbare karriär än dina kollegor, du vinner respekt, du skapar större och lönsammare affärer, samt att du säkerställer goda relationer - med fler än en vinnare. Efter att ha deltagit på denna diplomerade utbildning så kommer du även att tycka att det är roligare att förhandla och du kommer att påverka ditt företags lönsamhet i en positiv riktning! 

Denna utbildning är mer omfattande och djupdykande än kursen ’Framgångsrik förhandling, 1 dag’. I slutet av dag två får du genomföra ett test, som vid godkänt resultat ger dig ett diplom som ett bevis på dina nyförvärvade kunskaper. 

Utbildningsmål

Efter att ha deltagit i denna diplomerade utbildning kommer du att ha en förbättrad självbild som professionell förhandlare. Du kommer även kunna använda dig av förhandlingens kommunikationsmodell, ha kunskap i att identifiera och använda olika förhandlingsstilar, samt behärska de olika förhandlingsfaserna. Du kommer även att med framgång delta i det psykologiska förhandlingsspelet. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som i sin yrkesroll förhandlar i olika situationer, såväl internt som externt. T.ex. chefer, säljare och inköpare och personal som vill utveckla sin kompetens inom området förhandling. 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs. Du får även maila in dina olika önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i vår förstudie innan utbildning, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar. 

Innehåll 

Dag 1 - Förberedelse, Information, Tid och Makt
 • Taktisk och Strategisk Förberedelse innan mötet
 • Hantera hela förhandlingsprocessen
 • Planera mål/taktiska nivåer
 • Förhandlingens tre byggstenar: tid, information och makt
 • Vikten av bra förberedelser i mötesordningen
 • Identifiera nya förhandlingsvariabler
 • Hur förhålla sig i underlägen och överlägen
 • Förhållningssätt under förhandlingen
 • Optimera mina Eftergifter – Motprestationer
 • Olika prisförhandlingar, hur behålla din prisbild?
 • Att lyckas få motpart mentalt nöjd
 • Hur skapa ett positivt förhandlingsklimat
 • Frågeteknikens betydelse och strategi, kunskap är makt
 • Att vinna respekt i förhandlingen
 • Vägen till Win-win förhandlingar
 • Slutförhandling med uppföljning, olika beslutstekniker
 • Skapa en egen Handlingsplan till mina förhandlingar
 • Hur hantera olika Tips & Tricks
Dag 2 - Psykologi & Retorik konsten att övertyga! - möt motpart på rätt nivå
 • Att kunna skilja på människan och problemet, besvärliga förhandlingar
 • Förhandlingens retorik, när du verkligen måste vara övertygande
 • Kvalificerad frågemetodik, intervjuteknik för dina egna förhandlingar
 • Förhandlingsfasernas betydelse i varje fas i principöverenskommelsen Win-Win
 • Strategiskt och taktiskt beteende i de olika förhandlingsfaserna
 • Hur man bäst finner kreativa lösningar, inventera olika värden för båda parter
 • Hantera svåra förhandlingar, ”dödlägen” olika återvändsgränder
 • Kunna säga nej på ett konstruktivt sätt, behålla ett gott förhandlingsklimat
 • Finn din maktpotential, den finns ofta, du har mer makt än du tror, checklista på dina olika
  maktfaktorer ca 8-10 st
 • Sökandet efter den optimala lösningen för båda parter.
 • Hur man bemöter vi "fula tricks” vanliga knep som du ska parera på bästa sätt
 • Förstå och hantera motpartens olika förhandlingsstilar.
 • Identifiera olika typer av kunder, kundbeteenden och anpassa dessa till ditt agerande.
 • Självinsikten i hur jag uppfattas som förhandlare, hur utveckla mina styrkor
 • Test – Optimera din Personliga Förhandlings Stil
 • Hur hantera olika Tips & Tricks

Diplom  

Efter genomförd utbildning erhåller du Diplom   

Anpassning

Denna kurs kan med fördel anpassas för ett företag kopplat till syfte, mål & målgrupp och längd på utbildning.