Öppna kurser

Medveten kommunikation

Denna utbildning tar ett grepp kring det som gör oss starkare, tryggare och smidigare i vår dagliga kommunikation.

Detta är en utbildning för dig som vill förstå vad det är som påverkar dig och hur du kan påverka andra. Vi tittar på signaler du sänder ut, medvetna och omedvetna, hur du kan finna styrka i ditt kroppsspråk och lättare hantera tufft motstånd genom att behärska kommunikationsmodeller. Bra kommunikation ökar förståelsen mellan människor och lägger grunden för goda relationer samt framgångsrika samarbeten. 

Utbildningsmål

Efter denna utbildning har du verktyg för att öka din självinsikt och för att kunna hantera olika kommunikativa utmaningar. Du är duktig på att ge feedback, på frågeteknik, aktiv lyssning och att använda kroppen för att hitta mental styrka.  

Målgrupp 

Alla som vill utveckla förmågan att skapa förståelse, förtroende och engagemang.

Förkunskaper

Du är nyfiken på kommunikation, du vill öka din självinsikt samt bli en bättre kommunikatör.  

Innehåll

  • Kommunikation - nyckeln till ett bättre liv 
  • DISC - Lär känna igen din egen beteendestil och hur du genom att anpassa din egen kommunikation bättre kan nå fram med ditt budskap och påverka andra 
  • Att ge och ta emot feedback 
  • Aktiv lyssning och framgångsrik frågeteknik 
  • Hur du hanterar relationer, utmanande samtal och konflikter 
  • Kroppsspråk och genomslag 

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.