Öppna kurser

Medveten kommunikation

Kommunikation är ett fantastiskt verktyg. Den ökar förståelsen mellan människor, skapar goda relationer och framgångsrika samarbeten. Med andra ord har vi mycket att vinna på att kunna kommunicera.

Intressant nog så bottnar dom flesta problem i just kommunikation. Eller rättare sagt bristande kommunikation. För innan problemet uppstår föregås det nästan alltid av missförstånd och bristande förståelse. Resultatet blir ett slöseri med både tid, pengar och energi.
Medveten kommunikation skapar effektiva samarbeten. Den här workshopen hanterar dom tids - och energitjuvar som uppstår i samband med bristande kommunikation. Den ökar engagemanget i gruppen och förbättrar utbyte och samarbete mellan grupper och individer.
Utbildningen är en heldag, och varje utbildningstillfälle följs upp för att säkerställa att önskvärda resultat uppnås. Workshopen innefattar både teori och praktik

Målgrupp:

Ledare som vill utveckla förmågan att skapa förståelse, förtroende och engagemang inom företaget.

Kursinnehåll:

  • Kartlägga och hantera energitjuvar som uppstår i samband med kommunikation
  • Den ideala kommunikationen
  • Hur du får svar på dina frågor
  • Kunna lyssna, förstå och bekräfta för optimal förståelse
  • Hur du ger och tar emot konstruktiv kritik
  • Hur du får över dina idéer så att dom förstås
  • Hur skapar vi en kommunikationskultur som fungerar?

Kurslitteratur tillhandahålls inför utbildning:
”Du är inte vad du äter” av Brian Berglund