Öppna kurser

Att leda och driva agila projekt

Vi reder ut begreppen, kommer med praktiska tips på hur man gör och fokuserar på ett antal kritiska moment i projektarbetet. Med ett agilt synsätt kommer dina projekt lyckas i en högre omfattning! Med lyckas menar vi, leverera i tid, till överenskommen kostnad och med rätt funktionalitet.

 

Utbildningen är uppdelad i två fristående delar. Du kan välja att gå båda delarna eller endast en av dem. Denna del, som är nummer två, förutsätter att du har grundläggande kunskaper om projektarbete och agila metoder, motsvarande del ett som heter Introduktion till Agila metoder.

Utbildningsmål

 • Att kunna planera och genomföra ett projekt där hela eller delar av projektet genomförs enligt någon agil metod
 • Förstå drivkraften och vilka förutsättningar som krävs för att kunna börja arbeta agilt
 • Förstå hur roller i projektteam förändras i samband med införande av agila metoder och vilka anpassningar som linjeorganisationer behöver göra

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är nyfiken på de agila metoderna och dess användning inom projektområdet. Din yrkesroll idag är IT-chef, Projektledare eller ansvarig för projektkontor, ScrumMaster eller produktägare, förvaltningsledare, kravställare i verksamheten, metodansvarig eller förändringsledare.

Nästa steg

Agil kravhantering.

Innehåll Att leda och driva agila projekt

 • En lättrörlig projektstyrningsmodell
 • Förarbetet
 • Fokus på nytta, genom hela projektet
 • Krav och kommunikation i genomförandet
 • Budget och estimering
 • Uppföljning och rapportering
 • Projektorganisation och bemanning
 • Ständig förbättring, Retrospektiv