Öppna kurser

Introduktion till agila metoder

Det agila synsättet vinner anhängare inom systemutvecklingsområdet. Allt fler systemutvecklingsprojekt genomförs enligt agila metoder som t.ex Scrum. Verksamhetssidan har inte riktigt hängt med och fortsätter att arbeta med projektstyrning och kravspecifikation i traditionell stil.

Detta gör att värdet av förändringen till ett agilt arbetssätt inte blir optimal. För större effektivitet i förändringsarbetet bör projektmodeller som exempelvis PPS, PEJL, RUP anpassas till det nya agila arbetssätten - frågan är hur?

Denna utbildning är första delen av två fristående delar. Du kan fritt välja mellan att gå båda delarna eller endast en av dem. Del två, Att leda och driva agila projekt, förutsätter att du redan har den här utbildningens grundläggande kunskaper om projektarbete och agila metoder. Del ett, den här utbildningsdelen, har inga förkunskapskrav.

Utbildningsmål

Kännedom om de vanliga agila metoderna, Scrum, DSDM, XP, Lean, OpenUP på en teoretisk nivå så din organisation kan välja rätt metodik, eller att kombinera rätt delar från de olika metoderna utifrån era behov.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är nyfiken på de agila metoderna och dess användning inom projektområdet. Din yrkesroll idag är IT-chef, Projektledare eller ansvarig för projektkontor, ScrumMaster eller produktägare, förvaltningsledare, kravställare i verksamheten, metodansvarig eller förändringsledare.

Nästa steg

Att leda och driva agila projekt, som är del två i detta paket, omfattas av två dagar och där fokuserar vi på hur ett större projekt genomförs och hur de agila metoderna samspelar med mer traditionella projektstyrningsmetoder.

Innehåll Introduktion till agila metoder

  • Vi går igenom vad som utmärker de agila metoderna och vilken nytta de kan tillföra
  • Några olika agila tekniker provas
  • Påverkan på centrala delar i processen såsom tex kravhantering gås igenom
  • Centrala agila begrepp och roller förklaras.