Öppna kurser

Praktisk projektledning - Att leda

Om du vill förstå de teoretiska grunderna i hur det är att leda människor i projekt så har du alla förutsättningar att få dig detta till livs. Genom såväl teoretiska som praktiska inslag i utbildningen kommer du att få testa på olika teorier inom ledarskap.

Denna utbildning är IPMA-registrerad.

Att vara projektledare skiljer sig från att vara linjechef så till vida att du som projektledare inte har personalansvar för medarbetarna i projektet. Detta personalansvar ligger alltid hos linjecheferna. Du har heller ingen rätt att ”kräva” vilka medarbetare du vill ska vara med i ditt projekt utan du ”får de resurser som linjecheferna (resursägarna) ger dig”. Det behövs speciella kompetenser för att hantera både medarbetarna och linjecheferna. 

Utbildningsmål 

 
Efter att du gått denna utbildning har du förutsättningarna för att förstå vikten av att arbeta i team och förstå hur en grupp (projektgrupp) utvecklas under arbetets gång. Du kommer att få flera olika ledarskapsteorier beskrivna och kommer att få testa flera av dessa teorier. Genom de olika övningarna, såväl individuella övningar som gruppövningar, kommer du ha lättare att se vad som kan behöva göras i ett projekt för att det ska fungera ännu bättre. 

Målgrupp   

Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som arbetar eller ska börja arbeta som projektledare. Det är mycket viktigt att kunna planera och följa upp ett projekt (se Praktisk Projektledning – Att planera) men det är minst lika viktigt att förstå hur olika människor agerar och reagerar när de arbetar i ett projekt.

Förkunskaper  

Det krävs inga förkunskaper för att kunna ha behållning av denna kurs 

Innehåll 

 • Att arbeta i grupper eller team 
 • Olika ledarskapsteorier 
 • Hertzberg 
 • Mazlow 
 • McGregor 
 • Ledarskapsmatrisen 
 • Situationsanpassat ledarskap 
 • Ledarskapets MODELL 
 • Motivera 
 • Orientera 
 • Delegera 
 • Entusiasmera 
 • Leverera 
 • Lita på 
 • Projektledarens egenskaper 
 • Pygmalioneffekten 
 • Johari fönster 
 • Kommunikation 
 • Hinder i kommunikation 
 • Beslutsfattande 
 • NVC – Non Violent Communications 
 • Konfliktstilar 
 • Gruppdynamik 
 • ”Spelregler” i ett projekt 
 • Stresshantering 
 • Utfästelser 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.  

Leveransform 

  Lärarledd  

  Distans 

Nästa steg/Du kanske även är intresserad av… 

Nästa steg är förmodligen ”Praktisk projektledning – att planera” eller ”Praktisk projektledning – att dokumentera” 

Diplomering 
Lexicon har en diplomering av projektledare i tre steg. Du måste ha gått denna kurs samt de båda ovannämnda kurser (valfri ordning) och därefter klara ett skriftligt prov (60% ska vara rätt besvarat).