Öppna kurser

Praktisk projektledning, Att leda

Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet.

Denna utbildning är IPMA-registrerad.

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar – både individuella och gruppvisa - som redovisas och diskuteras. Även den personliga utvecklingen som projektledare kommer att tas fram under utbildningen.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig de "mjukare" delarna i projektledarskapet så att du kan bli en mer komplett projektledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har gått en grundläggande projektledarutbildning och vill vidareutveckla dina kompetenser inom området.

Förkunskaper

Grundläggande projektledarutbildning.

Innehåll Praktisk projektledning, Att leda

 • Kunna kommunicera utan att missförstånd uppstår
 • Även projekt kan drabbas av olika typer av konflikter och då måste du som projektledare veta hur dessa skall hanteras. Det kan gälla såväl "riktiga" som "imaginära" konflikter
 • Ett sätt att arbeta i projekt är att mötas och därför måste dessa möten vara effektiva och strukturerade. På kursen får du tips om olika typer av möten och om vad som är viktigt att tänka på för respektive typ av möten
 • I en del projekt kan projektgruppen känna sig stressad och då måste du som projektledare veta hur du skall agera för att kunna hantera stress och framför allt undvika att stressen tar över. Du får lära dig vad det är för skillnad på positiv och negativ stress
 • Vad är det för skillnad på grupp och team? Hur får vi en grupp att arbeta som ett team? Vilka olika teamroller kan finnas i ett projekt? Du kommer att få ta del av Meredith Belbin och hans teorier om teambuilding – "Nobody is perfect – but a team can be"
 • Under utbildningen kommer du att få ta del av teorierna om "Johari fönster" som beskriver hur såväl du själv som andra uppfattar dig. Detta är ett verktyg som beskriver på självinsikt och feedback.
 • Gruppdynamik, vad är det? Du kommer att få beskrivet flera olika modeller inom området, bland annat Will Schutz och Bruce Tuckman
 • Hur skall du som projektledare motivera dina medarbetare och vad är det som motiverar dem? Grunden för all motivationsarbete är Fredrick Hertzbergs studier från 60-talet. Dessa kopplas samman med verktyg från idag
 • En projektledare måste kunna förhandla. Det kan vara gentemot beställaren av projektet eller olika linjechefer, gentemot samarbetspartner eller leverantörer men även gentemot de olika projektmedarbetarna. Detta kommer vi att beröra under utbildningen
 • En bra projektledare måste kunna vara flexibel i sitt ledarskap och kunna anpassa sig efter olika situationer. Vi kommer att tala om Hersey´s och Blanchard´s studier om "Situationsanpassat ledarskap"
 • Under hela utbildningen kommer du att få arbeta med din personliga utvecklingsplan, hur du skall utveckla dig inom projektledarskapet.

Sagt om utbildningen

"Utbildningens nivå stämde väl in på mina behov. Jag fick konkreta arbetssätt och metoder att tillämpa i mitt arbete."

"En bred och pedagogisk utbildning, som jag tror täcker de flesta behov man som projektledare eller ledare kan ha."

Snittbetyg på utbildningen

4,85 av 5

Ett års gratis medlemskap i Svenskt Projektforum

I samarbete med Svenskt Projektforum erbjuds deltagare i Lexicons projektutbildningar ett års gratis medlemskap i Svenskt Projektforum. Medlemskap innebär värdefulla förmåner, exempelvis fyra nummer av Tidningen Projektvärlden, rabatt på certifieringar, tillgång till utbildningar samt inbjudningar till seminarium och events.