Öppna kurser

Startdatum för öppna schemalagda utbildningar under de kommande sex månaderna. Utbildningar längre än en dag löper vanligtvis vidare från startdagen, men klicka på startdatum för att se komplett schema med tillfällen, tider och plats.

Ledarskap

Kursnamn Dagar Ord.pris apr maj jun jul aug sep
Ny som chef 3 20 050 kr 11
Coachande ledarskap 3 20 050 kr 4
UGL, Utveckling av Grupp och Ledare 5 17 900 kr 15 10
UL, Utvecklande ledarskap 3 19 900 kr
Konflikthantering, Det svåra samtalet 1 7 650 kr 29
Feedback 1 7 650 kr
Förändringsledning 1 7 650 kr
Leda i förändring 2 14 050 kr 9 13
Coaching Leadership 3 20 050 kr 7

Projekt

Kommunikation

Kursnamn Dagar Ord.pris apr maj jun jul aug sep
Presentationsteknik och Retorik 2 14 050 kr 22 10
Förhandlingsteknik 2 14 050 kr 24
Framgångsrik förhandling 1 7 650 kr 4
Kommunikativ framgång med DISC 1 7 650 kr 29
Cross Culture Communication 1 7 650 kr
Train the trainer 1 7 650 kr 6
Professionella samtal 1 7 650 kr 18
Presentationsteknik med PowerPoint 2 14 150 kr 19
Skriv så att man vill läsa 1 7 650 kr
Presentation skills 2 14 050 kr 13
Presentationsteknik Fördjupning 3 19 650 kr

ISO & Ledningssystem

Kursnamn Dagar Ord.pris apr maj jun jul aug sep
Kvalitets- och miljösamordnare, ISO 9001 och 14001, Grund 2 8 100 kr 4 28
Internrevision, Grund 2 8 100 kr 19
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud 1 4 600 kr 31 13

Effektivitet

Kursnamn Dagar Ord.pris apr maj jun jul aug sep
Personlig effektivitet 1 7 650 kr 10 25
Stresshantering 1 7 650 kr 3
Effektiva möten 1 7 650 kr