Öppna kurser

Service & Bemötande

Vill du bli vassare på kundbemötande? Denna utbildning ger dig spetskompetens inom bemötande, kommunikation och service. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som arbetar inom reception, kundservice, kundsupport eller helpdesk.

Vill du att din kommunikation ska vara tydligare? Vill du anpassa din kommunikation utifrån kunden du möter och dennes behov? Vill du skapa förtroende snabbare? Vill du skapa ett tryggt och bra samtalsklimat? Samt få verktyg att hantera de besvärliga och laddade samtalen? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen varvar teorier inom psykologi, beteendevetenskap och neurologi med praktiska och konkreta övningar som stimulerar din inlärning. Kursen ger dig även viktig tid för personlig utveckling och självreflektion.

Utbildningsmål

Efter utbildningen skall du ha en konkret handlingsplan för hur du kan utveckla ditt kundbemötande. Du har fått en djupare förståelse för ditt egna och andras beteende, samt en viss förståelse för vad beteendet kan bottna i. Med den förvärvade kunskapen kan du anpassa din kommunikation utifrån olika situationer och personer som kan uppstå.

Innehåll

Vilka egenskaper och färdigheter har en god kommunikatör?

 • Självreflektion och övning

Vikten av ett gott första intryck – Att snabbt skapa förtroende

Samtalsstruktur och faser, vad kan och ska man fokusera på?

 • Inledning
 • Kundanalys
 • Presentation och Information
 • Summering
 • Avslut

Beteendestilar och DISC

 • Hur kommunicerar jag?
 • Hur kan jag komma att uppfattas?
 • Hur kan jag anpassa min kommunikation?

Aktivt lyssnande

 • Närvaro
 • Öppna frågor/Slutna frågor
 • Bekräftelse
 • Reflektion
 • Summering

Hur kan jag hantera och agera när jag hamnar i stituationer med personer som jag upplever som besvärliga?

 • Att bryta sina destruktiva tanke- och beteendemönster
 • Optimera sitt tillstånd
 • Kunna ladda om och fokusera

Kroppsspråk, röst och ordval

Personligt åtagande och handlingsplan för vad jag ska

 • Fortsätta göra ...
 • Sluta göra ...
 • Utmana mig själv med ...

 

Sagt om utbildningen

"Kursen kommer stärka mig massor i min yrkesroll! Ska stoppa den i min ryggsäck så att den alltid följer med mig."

"Jag kommer bli tryggare i min yrkesroll, både i kundmöten och i mig själv. Jag känner att jag ska våga prova nya sätt att möta kunden på."

"Min förväntan var att utveckla min egen kommunikation, och jag upplever att jag nu har fått verktygen och kunskapen till detta! Och motivation!"

Snittbetyg på utbildningen

4,89 av 5,0