Öppna kurser

Access Fortsättning

Vill du ta ett steg till och lära dig att utveckla mer kvalificerade databaser? Vill du kunna automatisera hanteringen av dina register med kraftfulla verktyg, som samtidigt är användarvänliga och enkla? Access Fortsättning gör att du kan jobba mer professionellt med programmet och utnyttja funktionerna ännu kraftfullare i ditt arbete.

Under den här utbildningen får du lära dig både databasdesign och makron. Efter de två kursdagarna kommer du att kunna öka funktionaliteten i dina databaser rejält!

Utbildningsmål

Du kommer att kunna skapa avancerade formulär och göra egna tillämpningar med hjälp av makron. Du lär dig att på egen hand utveckla avancerade databassystem.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som vill ha kunskaper i professionell databasutveckling i Access.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande vår utbildning Access Grund. Det är även en fördel om du har viss praktisk erfarenhet av programmet.

Nästa steg

Lexicons Access VBA-programmering.

Innehåll Access Fortsättningskurs

Repetition

 • tabeller
 • frågor
 • filter
 • formulär
 • rapporter

Databasdesign

 • databasen, en modell av verkligheten
 • definiera krav
 • datamodellering
 • normalisering
 • referensintegritet
 • skriva ut relationer
 • skydda databas med lösenord

Avancerade frågor

 • parameterfrågor
 • redigeringsfrågor
 • korsfrågor

Importera, exportera och länka data

 • importera data
 • exportera data
 • länkade tabeller

Makro (Nytt makroverktyg)

 • skapa makro
 • redigera makro
 • köra makro
 • makrogrupp

Avancerad formulärhantering

 • avsnitt i formulär
 • beräknade kontroller
 • flikar
 • list och kombinationsrutor
 • kryssrutor och alternativknappar

Access och Internet

 • skapa hyperlänkar
 • spara som HTML

Accesstillämpningar

 • menyformulär
 • startdialogrutan
 • skapa MDE-fil
 • komprimera och reparera en databas