Öppna kurser

Excel Bygga kalkylmodeller

Utbildningen är lämplig för dig som vill kunna bygga kalkylmodeller, antingen för eget bruk eller för andra användare. Under kursen går vi igenom en rad användbara formler och funktioner i Excel, där alla har stor potential att underlätta ditt arbete i Excel. Vi behandlar även hur du kan skydda, granska och dokumentera dina kalkylmodeller. Vi använder praktiska exempel tagna ur verkliga arbetsuppgifter.

Utbildningsmål

Att effektivt och rationellt kunna bygga kalkylmodeller, för såväl dig själv som för kollegor och andra personer som kan ha nytta av dessa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna bygga smarta kalkylmodeller för både dig själv och andra.

Förkunskaper

Du bör med fördel ha kunskaper motsvarande vår kurs Excel fortsättningskurs.

Nästa steg

Våra övriga påbyggnadskurser i Excel.

Innehåll Excel Bygga kalkylmodeller

Formler och funktioner

 • Funktionsguiden
 • Nya funktioner
 • Matematiska (AVRUNDA/ROUND m.m.)
 • Finansiella (för beräkning av annuitet, leasing m.fl.)
 • Statistiska (MAX, MIN, MEDEL/AVERAGE, MEDIAN)
 • Logiska funktioner (OM/IF)
 • Leta upp-funktioner (LETARAD, PASSA, INDEX m.fl.)
 • Referens (INDIRECT, TRANPSONERA)
 • Information (ÄR.SAKNAD, ÄR.FEL m.fl.)
 • databas (DSUMMA m.fl.)
 • Datumfunktioner (aktuellt datum/tid, räkna med datum)
 • Sammanfoga/bryta ut och ersätta cellinnehåll med textformler
 • Utnyttja relativa, absoluta och blandade cellreferenser för effektiv formelhantering

Övrigt

 • Verifiering av data och skapa val via listruta i celler
 • Granskning av formler och referenser
 • Användarinstruktioner och kommentarer i celler
 • Skydda kalkyler och arbetsböcker
 • Skapa och distribuera mallar
 • Använda formatering för att hjälpa användaren
 • Hantering av instruktionsblad, längre texter i celler o.s.v.
 • Praktiska exempel på användning av formler och funktioner ovan