Öppna kurser

Excel Fortsättning

Kan du grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ännu mer? I Lexicons fortsättningskurs i Excel fördjupar du dina kunskaper om granskning av formler, länkar, pivottabeller, databashantering, mallar och makron. Utbildningens övningar är baserade på de vanligaste typerna av arbetsuppgifter som ofta genomförs i företag och andra organisationer.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du att kunna spara ännu mer tid i Excel, genom fördjupade kunskaper inom pivottabeller, kalkylering, makron, problemlösning och avancerade grafiska presentationer.

Målgrupp

Utbildningen är anpassad för som använder Excel och vill kunna arbeta ännu smartare och med fler av programmets funktioner och finesser.

Förkunskaper

Du bör ha deltagit i vår grundkurs i Excel eller tidigare arbetat med programmet.

Nästa steg

Någon av våra andra påbyggnadskurser i Excel.

Innehåll Excel Fortsättning

Formler & granskning

 • Absoluta, relativa och blandreferenser
 • Visa alla formler
 • Spåra över- och underordnade celler
 • Förstå och hantera felmeddelanden

Mer om format

 • Anpassa format
 • Datumformat
 • Räkna med datum och tid
 • Villkorsstyrd formatering
 • Miniatyrdiagram
 • Infoga prognos
 • Snabbanalys
 • Snabbfyllning

Länkar och konsolidering

 • Tredimensionell kalkyl
 • Skapa länkar mellan arbetsböcker
 • Redigera länkar
 • Konsolidera

Mera om tabeller

 • Avancerat autofilter
 • Sortera och filtrera efter färger och ikoner
 • Ta bort dubbletter
 • Skapa disposition
 • Delsummor

Introduktion pivottabell

 • Allmänt om pivottabeller
 • Skapa pivottabell
 • Rekommenderade pivottabeller
 • Lägga till och ta bort fält
 • Visa och dölja information
 • Pivottabellverktyg
 • Infoga och hantera utsnitt
 • Infoga och hantera tidslinje
 • Uppdatera pivottabell
 • Skapa pivotdiagram

Mer om funktioner

 • Logiska funktioner
 • Leta upp funktioner
 • Databas- och datumfunktioner
 • Kapslade funktioner

Mallar och formulär

 • Skapa och redigera mallar
 • Diagrammallar
 • Kommentarer
 • Hantera skydd
 • Verifiering
 • Skapa formulär
 • Koppla formulärkontroller

Introduktion till makron

 • Spela in sekvens som makro
 • Globala och lokala makron
 • Använda makro
 • Makrosäkerhet
 • Koppla kortkommando och knapp till makro