Öppna kurser

Excel Makron

Makron är en mycket praktisk och effektiv metod för att automatisera uppgifter i Excel. Makron kan användas för att avsevärt förenkla ditt eget arbete, men även för att bygga användarvänligare kalkyler i Excel. Den här utbildningen lär dig hur du kan skapa egna kraftfulla makron, utan att du behöver kunna några programmeringskunskaper i förväg. Utbildningen vänder sig även till dig som önskar använda makron som andra personer har skapat, för att dels kunna utnyttja fördelarna med dessa, och dels kunna göra egna effektiviserande justeringar som passar just dina behov.

Utbildningsmål

Efter den här utbildningen ska du kunna skapa och redigera makron på ett smidigt och effektivt sätt. Du lär dig även att koppla dina makron till smarta knappfunktioner, menyer eller kortkommandon för att på så vis göra dem ännu mer lättåtkomliga.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar en stor del i Excel och vill kunna förenkla omfattande arbetsuppgifter, samt besitta kunskaperna för att göra mer användarvänliga arbetsböcker som andra användare även kan utnyttja i sitt arbete.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons utbildning Excel Fortsättningskurs.

Nästa steg

Microsoft Excel VBA-programmering.

Innehåll Excel Makron

Grunder

 • vad är ett makro
 • spela in makro
 • var ligger makrot
 • köra makro

Visual Basic Editor

 • skriva och redigera VBA-kod
 • hämta och lagra cellvärden
 • öppna, spara och stänga filer
 • växla mellan öppna arbetsböcker
 • kopiera data
 • variabler, IF satser, loopar
 • arbeta i Visual Basic Editor
 • exportera makro till andra användare
 • skapa egna funktioner

Skicka e-post från Excel via Outlook (enklare lösning)

Användarvänlighet

 • koppla makro till knapp på arbetsblad
 • koppla Makro till knappar och anpassa menyfliksområdet

Avancerade exempel och övningar