Öppna kurser

Excel VBA-programmering

Utbildningen är särkskilt anpassad för dig som är en erfaren Excel-användare och vill utvecklas ett steg till genom att använda VBA för att kunna automatisera dina rutiner i Excel. Vi inleder med en kort repetition i hur man kan spela in, köra och redigera VBA-kod. Därefter kommer du att få lära dig att skriva egna procedurer och funktioner. Avslutningsvis kommer du att få lära dig hur du skapar formulär, styr händelsehantering och skickar information till andra program inom Microsoft Office.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande kunskaper i Excel-programmering och känna till en fördjupad bredd av möjligheterna med VBA i Excel. Du kommer att kunna utveckla applikationer i Excel för att effektivt automatisera uppgifter som tidigare krävt manuellt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är erfaren Excelanvändare och som vill upptäcka hur du kan automatisera dina dagliga rutiner med hjälp av VBA-programmering i Excel.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons utbildning Excel fortsättningskurs.

Nästa steg

Lexicons övriga påbyggnadskurser i Excel.

Innehåll Excel VBA-programmering

Introduktion till VBA

 • vad är makron
 • spela in & köra VBA-makron med inspelaren
 • titta på och redigera VBA-makron
 • Visual Basic Editorn
 • relativa & absoluta referenser vid inspelning
 • koppla kod till knappar och anpassa menyfliksområdet

Programspråkets uppbyggnad

 • objekt, egenskaper och metoder
 • objektmodell
 • objektvariabler

Skriva en VBA-procedur från början

 • skriva egen kod
 • Styra kod (t.ex. If-Then-Else, select case, loopar, For-Each etc)
 • funktionen InputBox och MsgBox
 • öppna, spara och stänga filer
 • växla mellan öppna arbetsböcker
 • kopiera data

Konstanter och variabler

 • deklarera variabler och konstanter
 • välja olika datatyper

Skriva funktioner och procedurer

 • vad är procedurer och funktioner
 • arbeta med moduler
 • argument i procedurer och funktioner

Använd Excels standardfunktioner i VBA procedurer

 • avancerade filter (även mellan arbetsböcker)
 • att använda kalkylbladsfunktioner i VBA
 • anropa Excels dialoger (t.ex. öppna eller spara som)
 • skriva formler i kalkylbladet
 • hantera och uppdatera namngivna områden

Formulär

 • arbeta med formulär, kontroller i formulär
 • skriva in data från ett formulär till en kalkyl
 • skapa egna menyer och verktygsknappar (både i Excel2003/2007)

Dialogrutor

 • Excels inbyggda dialogrutor
 • dialogrutor i Windows
 • komma förbi varningsmeddelanden (t.ex. spara vid stäng)

Textfiler

 • öppna, läsa. Skriva till och stänga textfiler
 • arbeta med information i textfiler

Kommunikation med andra program

 • kommunicera med icke Office-program
 • kommunicera med Office-program

Felhantering och felsökning

 • verktyg för att felsöka i dina projekt
 • skapa en enkel felhanterare

Tips och lösningar kring vanliga frågeställningar (se exempel nedan)

 • skriva formler i kalkylbladet
 • hantera och uppdatera namngivna områden
 • uppdatera pivottabeller
 • hantera ett varierande antal rader (t.ex. lägga till data till en befintlig tabell)
 • hur man undviker hårdkodade cellreferenser, bladnamn, sökvägar etc.