Öppna kurser

Excel för controllers och ekonomer

Denna utbildning erbjuder dig kunskaperna för hantera formler och funktioner (till exempel statistiska och ekonomiska), mellan bland annat olika kalkylblad och till andra arbetsböcker. Du lär dig utföra importer av större mängder data från andra system, samt hur du kan sammanfoga dessa i Excel. Denna data kan sedan simuleras och analyseras genom att du får lära dig att skapa olika sorters rapporter, som till exempel diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Vi behandlar även hur du skapar kalkylmodeller och bygger mallar genom att styra inmatningen av data och makron, det vill säga inspelning av olika kommandon.

 1. Utbildningsmål

Efter kursen ska du kunna bearbeta, analysera och presentera olika data på ett ännu effektivare och tydligare sätt med Excel.

Målgrupp

Utbildningen är särskilt lämplig och anpassad för dig som arbetar som controller eller med ekonomi någon form.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande vår grundkurs i Excel.

Innehåll Excel för Controllers och ekonomer

Formelhantering

 • Tips för smartare formelhantering
 • Tredimensionell kalkyl
 • Länkar inom och mellan arbetsböcker
 • Redigering av länkar
 • Användbara funktioner för ekonomitjänster

Skapa rapporter

 • Allmänna tips vid hantering av tabeller och stora datamängder
 • Dataimport från andra system
 • Vanliga formateringsproblem
 • Sammanställa data från olika kalkylblad
 • Hur skapar man åskådliga rapporter
 • Visualisera med villkorsstyrd formatering
 • Diagram och mallar
 • Hantera tabeller och Pivottabeller för rapport och analys

Övrigt

 • Bygga mallar som andra ska använda, skydda data 
 • Kontrollera inmatning med verifiering
 • Introduktion till automatisering med makron
 • Exempel och praktiska tips