Öppna kurser

Acrobat Grund

Acrobat är programvaran bakom det plattformsoberoende formatet; PDF, som i mycket hög utsträckning används som internationell standard för tryck, Internet eller presentation.

Utbildningsmål

Att kunna skapa PDF-filer från ett antal olika program och att vidarebearbeta filerna i Acrobat. Att kunna funktioner som t.ex. bokmärken, länkar, enklare skärmformulär och lägga till multimedia eller interaktivitet.

Målgrupp

Du som behöver framställa PDF-filer för tryck, Internet eller för skärmpresentationer och vill använda alla möjligheter med Acrobat.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande vår kurs IT-kunskap och Windows samt viss erfarenhet av ordbehandling och/eller DTP-program.

Nästa steg

Anpassning, t.ex. någon av våra specialmoduler:  

 • Acrobat – Trycksaksproduktion
 • Acrobat – Presentationer & formulär
 • Acrobat – Som granskningsverktyg

Innehåll Acrobat Grund

Introduktion till Adobe Acrobat

 • programfönstret
 • andra inställningar
 • hjälpfunktionen

Adobe Reader

 • arbetsytan
 • navigera i dokumentet
 • länkar
 • sökfunktionen
 • dokumentinformation
 • andra inställningar
 • utskrift
 • hjälp

Skapa PDF

 • skapa PDF med Acrobat
 • skapa PDF av flera olika dokument
 • slå samman flera dokument till en PDF
 • konventera webbsidor till PDF
 • konvertera Office-dokument till PDF
 • skapa PDF i andra program

Sidor och bokmärken

 • infoga sidor
 • ändra sidordning
 • flytta, kopiera, ta bort, ersätta, beskära sidor
 • skapa bokmärken
 • markera, redigera, flytta, ta bort bokmärken
 • ändra bokmärkens egenskaper

Redigering och länkar

 • redigera och kopiera text till annat program
 • exportera text som RTF
 • redigera bild och exportera bilder
 • skapa länk och ändra länkens egenskaper
 • koppla händelse

Formulär och interaktivitet

 • skapa formulär
 • skapa formulärfält
 • koppla händelser
 • interaktiva dokument

Kommentarer

 • paletten kommentarer
 • textkommentarer
 • ritverktygen

Säkerhet

 • standardsäkerhet
 • lösenord och andra säkerhetsinställningar