DNA

DNA, Aktivitetsbaserat kontor, Aktivitetsstyrt kontor A2 osv är flera namn på samma sak: medarbetarna väljer arbetsplats efter aktivitet och behov.

Hänger ditt företag med i trenden? Det dagliga arbetet blir allt mindre stationärt. Möten blir alltmer virtuella. Vårt arbete är trådlöst och lättillgängligt. Modern teknik möjliggör helt nya flexibla arbetssätt och förändrar det traditionella kontoret – och även ledarskapet.

Vad kan Lexicon hjälpa till med?

  • EFFEKTIVITET
  • MODERNITET               
  • KOSTNADSSÄNKNINGAR

Lexicon erbjuder kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyten om hur en aktivitetsstyrd arbetsplats som implementeras på rätt sätt kan effektivisera ditt företag. Vår breda kompetens omfattar både IT, Ledarskap, Kommunikation och Effektmål/ROI, utöver att vi även har projektledare och förändringsledare som kan ta er från start till mål.

Vi har hjälpt både stora och små företag vid övergången till aktivitetsstyrda arbetsplatser och säkerställt att användarna kan arbeta effektivt i den digitala miljön.

Tekniken - Effektivt samarbete med mobila kontoret

För att nå framgång med en aktivitetsstyrd arbetsmiljö krävs att IT-verktygen används optimalt. Vi utbildar och bedriver förändringsarbete kring hur kommunikation och samarbete kan spara tid och pengar. Typiska uppdrag är övergångar till aktivitetsbaserat kontor i samband med införande av Office 365. Vi hjälper även till med att ta fram riktlinjer/policys och säkerställer att dessa förankras med användarna.

Människan - Kommunikation i förändring

För att aktivitetsbaserat arbete ska fungera krävs en tydlig förankring och involvering hos personalen.  Vi ger dig praktiska verktyg för att på bästa sätt lyckas genomföra förändringar samt fokus på den goda kommunikationen för att driva förändring och minska spänningar i organisationen.

För att med bästa resultat klargöra värderingar och skapa samsyn hos alla medarbetare i organisationer rekommenderar vi SOL, Lexicon egenutvecklade metod som har använts för över 100 000 personer sedan början av 90-talet.  

Effekten kan även förstärkas genom att kombinera satsningen med Lexicons affärsutbud inom Ledarskap, Projektplanering/Projektledning och Kommunikation.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande möte där vi går igenom hur vi kan hjälpa er med ert DNA-projekt.

Anmäl dig också gärna på något av våra informativa frukostseminarier – många är kostnadsfria!