Microsoft 365 – den digitala förändringsresan

Vi hjälper er att optimera produktivitet, kommunikation och samarbete

Microsoft 365 är en molntjänst från Microsoft och erbjuder ett antal smarta lösningar med fokus på tillgänglighet, kommunikation och samarbete. Med Office 365 kan ni komma åt dina era program och filer var som helst och från vilken enhet som helst. Uppdateringar av programmen får ni löpande.

Det är mycket att ta hänsyn till vid ett införande av Microsoft 365. Inför en övergång behöver ni noggrant fundera ut vilka specifika anpassningar och inställningar som behöver göras och hur distribution och information ska nå användarna på bästa sätt.

Lexicon hjälper till att få en inblick i vad ni bör tänka på. Vi demonstrerar vilka möjligheter som finns, hur man undviker de vanligaste fallgroparna och berättar om best practice utifrån våra erfarenheter av tidigare projekt – alltid med användarperspektivet i fokus.

Ni får det stöd som behövs före, under och efter ett införande av Microsoft 365. Vi utgår alltid från era verksamhetsmål och behov och hjälper till att förankra nya arbetssätt i organisationen.

Vi erbjuder bland annat:

  • Förstudier/kartläggning av nuläge och digital mognad i er organisation
  • Projekt- och förändringsledning
  • Konsultationer, workshops
  • Företagsanpassade kurser och seminarier i era lokaler
  • Schemalagda kurser i Lexicons lokaler runt om hela landet
  • Kunskapsportalen Lexicon 365, löpande utbildning/användarstöd
  • Mobile challenge – förankra beteenden genom gamification
  • Plattformsoberoende mallösningar för Microsoft 365
  • Förvaltning och användarsupport
  • Effektmätning

 
Boka demo/workshop för en genomgång utifrån era förutsättningar: Visa e-postadress.