Öppna kurser

InDesign Grund

InDesign är ett av marknadens främsta professionella layoutprogram för digital originalframställning.

I denna utbildning lär du dig att använda InDesign och kombinera text, bilder och grafik för enklare grafisk produktion som till exempel annonser, produktblad, foldrar med mera.

Utbildningsmål

Att kunna de viktigaste funktionerna i InDesign för framställning av trycksaksoriginal eller annan typ av informationsmaterial.

Målgrupp

Du som arbetar med formgivning av informationsmaterial för tryck eller för digital distribution och behöver lära dig ett professionellt Desktop Publishingprogram.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande Lexicons Windows-kurser samt viss erfarenhet av ordbehandling.

Nästa steg

InDesign Fortsättning eller anpassning, t.ex. någon av våra specialmoduler:

 • InDesign – Mallar
 • InDesign –Skapa annonser och broschyrer
 • InDesign – Årsredovisningar och rapporter

Innehåll InDesign Grund

Presentation av InDesign

 • gränssnittet, hur du hittar bland paletter och menyer
 • några grundinställningar och hjälpmenyer
 • ångra och återskapa dokument
 • översikt av verktygspalett
 • nyheter i CS6

Grunderna

 • grundläggande verktyg
 • om text- och bildramar
 • färg, fyllning och linje

Arbeta med text

 • skriva och montera text
 • om paletterna text och stycke
 • typografering av text
 • stavningskontroll, sök och ersätt
 • tabeller
 • importera tabeller från Word/Excel

Bildhantering

 • montera bilder
 • beskära och storleksändra bilder
 • länkar

Skapa olika dokument

 • stödlinjer och marginaler
 • dokument med uppslag
 • paletten sidor, lägga till sidor
 • mallsidor och mallobjekt
 • automatisk sidnumrering

Grundläggande färghantering

 • om paletterna färg och färgrutor
 • lägga till färger
 • färglägen, RGB, CMYK och dekorfärger
 • lägga till dekorfärg, färgbibliotek
 • genomskinlighet

Skapa och färglägga grafik

 • ritverktygen
 • färglägga
 • övertoningar
 • fler tillval för linjer och ramar

Kombinera text och bilder

 • figursätta text
 • urklippsbanor, använda och skapa
 • förankra bilder i flödande text
 • skapa textkonturer

Utskrift och export

 • skriva ut
 • preflight och packa för tryck
 • exportera som PDF
 • exportera text