Öppna kurser

Formpipe Platina Administratörsutbildning

Utbildningen vänder sig till kunder och partners som idag använder eller ska använda Platina och vill fördjupa sig i Platinas funktioner och potential.

Det kan vara en person som inom förvaltningen/myndigheten/organisationen arbetar i en roll som förenar det tekniska med det verksamhetsnära, såsom t.ex. IT-samordnare eller systemansvarig. Även registrator/huvudregistratorkan ha denna roll.

Förkunskapskrav

 • Datorvana
 • Mycket goda kunskaper om den egna organisationen
 • Goda kunskaper om den informationshantering och de processer som ska stödjas eller hanteras i Platina
 • Användarutbildning Platina, eller 1 års användande i Platina.

Utbildningsmål

Kursen ska ge en grundläggande förståelse om systemet för att möjliggöra en bra administration i samråd med de olika användargrupperna. Kursen ger kunskap om att kunna sköta den löpande administration som hör till rollen som administratör i Platina.

Kursinnehåll

 • Behörigheter – hur man administrerar grupper och användare/handläggare
 • Hur ger man åtkomst till olika menyval
 • Diarium – hur man sätter upp ett diarium
 • Olika typer av systeminställningar
 • Enklare kopplingar till Formbuilder
 • Registerhantering, hur man lägger in olika typer av metadata
 • Konfigureringar och anpassningar av bland annat startsidan