Öppna kurser

PowerPoint Grund

Vill du växla upp din förmåga att få kunder, medarbetare och andra att mer uppmärksamt lyssna på dina presentationer?

Med hjälp av PowerPoint skapar du presentationer som övertygar dina lyssnare. Under utbildningens två dagar lär du dig att jobba med PowerPoint från grunden för att utnyttja programmets mallar till att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan därefter visas på alla former av skärmar, beroende på presentationssituation och behov.

Utbildningsmål

Utbildningen lär dig att använda PowerPoint för att skapa intressanta presentationer. Du kommer att kunna illustrera ditt innehåll med hjälp av bilder och olika figurer. Du lär dig att utforma diagram, organisationsscheman, tabeller, bildövergångar och skapa effektfulla animeringar.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som vill skapa professionella presentationer som slagkraftigt och effektfullt förmedlar dina budskap.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande någon av våra grundkurser i Windows.

Nästa steg

PowerPoint fortsättning.

Innehåll PowerPoint Grundkurs

Grunder

 • Introduktion – programfönster och navigering
 • Snabbåtkomstfältet
 • Vanliga inställningar
 • Skapa presentation
 • Infoga och ta bort bild
 • Bläddra mellan bilder
 • Bildlayouter
 • Arbetslägen
 • Sortera, kopiera och flytta bilder i bildsortering
 • Skriva ut presentation och åhörarkopior
 • Spara, stänga och öppna presentation
 • Filformat och konvertering
 • Avsnitt
 • Teman
 • Berätta vad du vill göra – direkthjälp
 • Pek- och musläge
 • Dela

Texter

 • Skriva, redigera, flytta och ta bort text
 • Formatera text och platshållare
 • Disposition
 • Punktlistor och numrerade listor
 • Radavstånd
 • Stavning
 • Hämta format
 • Hantera bildbakgrund

Objekt

 • Infoga, byta och formatera figur
 • Flödesscheman och kopplingar
 • Flytta, kopiera, duplicera och skriva text i objekt
 • Infoga WordArt

Bilder

 • Söka och infoga bilder online och från fil
 • Redigera bilder
 • Verktyg för att hantera bilder
 • Bildbibliotek
 • Infoga onlinevideo

Diagram

 • Infoga diagram
 • Ändra diagramdata/område
 • Diagramverktyg
 • Diagrammallar

Tabeller

 • Infoga tabell
 • Hantera tabell
 • Ändra tabellutseende
 • Rita egen tabell

Smart Art

 • Infoga och redigera SmartArt, t.ex. organisationsschema och flöden
 • Formatera text, figur och struktur

Presentation

 • Spela upp bildspel
 • Dölja bild
 • Inställningar för bildspel, bildväxling, bildövergång och animering
 • Inspelning av bildspel
 • Tips för ett professionellt framförande