Öppna kurser

PowerPoint Grund

Med hjälp av PowerPoint förmedlar du information effektivt med åhörarvänliga, grafiska presentationer. Under två dagar lär du dig allt från PowerPoints grunder till att skapa riktigt snygga och intresseväckande bildspel.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen, är att kunna skapa intressanta och professionella presentationer med text, illustrationer och effektfulla animeringar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som behöver presentera information på ett åhörarvänligt sätt.

Förkunskaper

Du bör ha datorvana, kunskaper motsvarande någon av våra grundkurser i Windows.

Nästa steg

PowerPoint fortsättning

 

Innehåll

GRUNDER

 • Introduktion, navigering och arbetsvyer
 • Vanliga inställningar, pek och musläge
 • Skapa ny presentation och bilder med olika layout
 • Bläddra bland och ta bort bilder
 • Sortera, kopiera, flytta, ta bort och dölja bilder
 • Öppna äldre PowerPoint-filer
 • Använda färdiga teman och mallar
 • Sökning och hjälp

TEXTER

 • Skriva och hantera text
 • Infoga nya textrutor
 • Formatera tecken
 • Arbeta med rubriker i dispositionsvyn
 • Punkt och nummerlistor
 • Formatera hela stycken
 • Kontroll av stavning och tillgänglighet
 • Redigera mallbakgrunden till bilderna

ILLUSTRATIONER (BILDER, IKONER, FORMER, SMARTART, SYMBOLER) OCH VIDEOKLIPP

 • Infoga och redigera illustrationer
 • Inbyggda designidéer
 • Professionella formateringar
 • Strukturera bilder med fotoalbum
 • Infoga onlinevideo
 • Indelning av bilder i avsnitt

DIAGRAM

 • Infoga, redigera och formatera diagram
 • Inbyggda snabblayouter och rekommenderade diagram
 • Skapa diagrammallar för återanvändning

TABELLER

 • Infoga, redigera och formatera tabell

BILDSPEL, ANIMERING OCH FRAMFÖRANDE

 • Spela upp bildspel
 • Inställningar för bildspel, bildövergång och animering
 • Inspelning av bildspel
 • Tips för ett professionellt framförande

PUBLICERA OCH DELA

 • Utskrift och åhörarkopior
 • Delning och samarbete